หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ธุรกิจ แผนธุรกิจ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง แผนธุรกิจ บริการ รับเขียน รับทำ แผนธุรกิจ ที่ 1 เรื่อง แผนธุรกิจ


ธุรกิจ แผนธุรกิจ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง แผนธุรกิจ บริการ รับเขียน รับทำ แผนธุรกิจ ที่ 1 เรื่อง แผนธุรกิจ รู้ลึก รู้จริง เรื่อง แผนธุรกิจ ? 
เราคือผู้ให้ บริการงานที่ปรึกษา (Consultant) ที่ลูกค้าไว้วางใจในบริการของเราเป็นอย่างดี ด้วยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพและเปี่ยมไปด้วย ประสบการณ์ มายาวนานกว่า 15 ปี เพราะเรารู้ว่าธุรกิจของท่าน ต้องดำเนินต่อไปได้ โดยไม่มีปัญหา เราพร้อมที่จะเป็นพลังเพื่อผลักดันธุรกิจของคุณให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่คุณหวังไว้ และประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ด้วยเราเข้าใจดีว่า การวาง แผนธุรกิจ ของท่าน มีความสำคัญต่อธุรกิจเพียงใด เราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกๆ รายที่ขอคำปรึกษาธุรกิจ กับเรา เราได้ตั้งอุดมการณ์ ในการทำงานด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่กับงานบริการของเรา ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ผ่านมา มากมายหลากหลายธุรกิจ เราได้ร่วมแรงร่วมใจที่จะสร้างสรรค์งานบริการ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ท่านได้แน่ใจว่าธุรกิจของท่านจะได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่ท่านต้องการ ดังนั้นเราจึงพร้อมให้บริการ หากท่านเชื่อมั่นและต้องการใช้บริการจากเรา
"เราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพจากหลากหลายประสบการณ์ในธุรกิจ และบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี ให้บริการด้านงานที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร ด้าน แผนธุรกิจ การเขียน มาสเตอร์แพลน บัญชี การเงิน กฏหมาย ด้านการวาง แผนธุรกิจ วางระบบ การเขียนระบบงาน คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือธุรกิจ เขียน แผนธุรกิจ ระบบแฟรนไชส์ Franchise และเอสเอ็มอี SMEs เขียนโครงการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ ติดต่อสถาบันการเงิน นักลงทุน หุ้นส่วนธุรกิจ บริษัท ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนสาขา ตัวแทนธุรกิจต่างประเทศ เพื่อการลงทุน พร้อมให้บริการท่านด้วยความเป็นมืออาชีพ ในราคามิตรภาพ และเป็นเว็บไซต์ที่เสนอสาระความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านธุรกิจเอสเอ็มอี SMEs และแฟรนไชส์ Franchise ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ การสร้างธุรกิจ การทำธุรกิจ และสาระน่ารู้ต่างๆ ที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs และนักศึกษาฯ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป"
แผนธุรกิจ (Business Plan )
โดยมีขอบเขตการให้บริการของดังต่อไปนี้
1. ให้คำปรึกษาในการจัดทำ แผนธุรกิจเพื่อใช้ในการยกระดับองค์กร ระดับส่วน และระดับฝ่ายงาน
2. ให้คำปรึกษาในจัดทำ แผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน หรือระดมทุน สำหรับโครงการการลงทุน หรือ การก่อตั้งธุรกิจใหม่
3. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะ เปิดตลาดใหม่ หรือการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของนักลงทุน หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดแผนและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
4. จัดทำ Project Finance เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงการแนะนำ จัดหาหาสถาบันการเงินที่เหมาะสม
5. ให้คำปรึกษาและเข้าร่วมปรับปรุงองค์กร และการวางระบบบัญชี เพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ
6. ให้คำปรึกษาและจัดหาผู้ร่วมทุน หรือพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ
7. ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการตลาด แผนกลยุทธ์ การนำพาธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาด และวิจัยธุรกิจงานสำรวจวิจัย งานภาคสนาม วิเคราะห์ spss
ครอบคลุมทุกบริการ โดยมีรายละเอียดการรับงาน บริการให้คำปรึกษา (Consult Service) ประกอบด้วย?
1. ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
2. บริการรับเขียน แผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อโครงการธุรกิจ(รับประกันคุณภาพ) (Business Plan) Hot !!
3. บริการ รับเขียน แผนธุรกิจเพื่อหาผู้ร่วมทุนโครงการธุรกิจ
4. บริการ รับเขียน แผนธุรกิจเพื่อขอเงินทุนหมุนเวียนโครงการ (Business Plan Cashflow) Hot !!
5. บริการ รับเขียนแผนวิเคราะห์โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) Hot !!
6. บริการ รับเขียนแผนปรับโครงสร้างหนี้กิจการ (Refinance) ยื่นต่อสถาบันการเงิน
7. บริการ รับเขียน แผนธุรกิจ โครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ฯ พร้อมยื่นเสนอ
8. สถาบันการเงิน งานออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ขออนุญาติ Hot !!
9. บริการ วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุน
10. บริการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน และการบัญชี บัญชี การวางระบบบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน สำนักงานบัญชี ฯ
11. บริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการตลาด แผนการตลาด วางแผนการตลาด วางแผนกลยุทธ์ แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด ทุกประเภทฯ Hot !!
12. บริการ งานวิจัย วิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ และวิจัยผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย จัดทำวิจัย ทำวิจัย วิจัย วิเคราะห์ค่าสถิติวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม SPSS Hot !!
13. บริการ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ว่าคดีความ ทำคดีและธุรกรรมด้านกฎหมาย
14. บริการ ประเมินราคาทรัพย์สิน ทุกประเภทเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน, เพื่อเป็นหลักทรัพย์จำนอง,เพื่อการซื้อขาย,เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สินที่ถือครอง,เพื่อแจกแจงทรัพย์สินและ การลงทุน ฯ Hot !!
15. บริการ รับเขียน แผนธุรกิจ โครงการนักศึกษาทุกสถาบันฯ (พิเศษ) Hot !!
16. บริการ รับวาง แผนธุรกิจเข้าสู่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ New !
17. บริการ รับเขียนคู่มือแฟรนไชส์ ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ New !
18. ที่ปรึกษา ธุรกิจเว็บไซต์ เว็บธุรกิจ เว็บวาไรตี้ เว็บช็อปปิ้ง ฯ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ วางแผนงานการตลาด วางโครงสร้างเว็บไซต์ ดูแลพัฒนาระบบการจัดการเว็บไซต์ ฯ ออบแบบแบรนด์เนอร์ ออกแบบโลโก้ ฯ
ทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร โดยเฉพาะการขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกิจการหรือเริ่มต้นกิจการใหม่ การวาง แผนธุรกิจ การบริหาทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน ด้วยทีมงานคุณภาพที่รู้จริงและมีประสบการณ์โดยตรง ในธุรกิจด้านนี้ เราจะให้บริการแก่ท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยวตรง ในราคายุติธรรม และจะร่วมเดินทางไปกับท่านเพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบผลสำเร็จ
โดยเรายินดีให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการปัจจุบันหรือโครงการในอนาคต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อประเมินความเป็นไปได้โครงการครับ เกณฑ์พิจารณารับงานก็จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นครับ หากท่านมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
ติดต่อเราได้ที่ email :  smesplannet@gmail.com แล้วเราจะรีบติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการส่งคำถาม ขอคำปรึกษาธุรกิจ หรือสอบถามเบื้องต้น เกี่ยวกับการทำ แผนธุรกิจ เรายินดีให้ความกระจ่างแก่คุณๆ ทุกท่าน หรือฝากคำถามมาได้ที่นี่ที่เดียว เท่านั้น แล้วท่านจะรู้ว่า เรื่องธุรกิจ ไม่ยากอย่างที่คิด ที่นี่มีคำตอบให้กับทุกคำถาม
>> ดาวน์โหลด ตัวอย่าง แผนธุรกิจ รายละเอียด แผนธุรกิจ ขนาดไฟล์























































ทางทีมงานจะพยายาม update แผนธุรกิจ ตัวอย่าง แผนธุรกิจ บทความ เนื้อหาสาระ ธุรกิจ ปี 2555 จนถึงปี 2556 นี้ ให้ดาวน์โหลดกันให้มากที่สุด
สนับสนุนโดย www.smesplannet.com
หรือไปที่ + หน้าิติดต่อส่งคำถาม+เลือกดาวน์โหลด แผนธุรกิจ Business Plan และ  อื่นๆ อีกมากมาย ได้ที่นี่>
เริ่มต้นเรียนรู้วิธีการเขียนแผนธุรกิจสำหรับ SMEs
ทางทีมงานกำลังหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs เพื่อมานำเสนอเพิ่มเติมเรื่อยๆ รอติดตามต่อไปนะครับ
SMEs Plannet 2555

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รับวิจัย รับทำวิจัย รับทำวิจัยตลาด บริการงานวิจัยธุรกิจ วิจัยตลาด วิจัยผลิตภัณฑ์ ทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

รับวิจัย รับทำวิจัยตลาด 

ท่ามกลางภาวะการแข่งขันสูงในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวตลอดเวลา การดำเนินธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ แผนงาน กิจกรรมที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพความเป็นจริงของตลาด และสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นองค์ประกอบสำคัญย่อมเป็นการสร้างโอกาสบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจในด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
           ที่ปรึกษางานวิจัยฯ จึงได้มีบริการให้คำปรึกษาในการดำเนินการวิจัยทางการตลาดและธุรกิจในด้านต่างๆ ทั้งส่วนประสมทางการตลาด และการขยายตลาดในธุรกิจหลักของบริษัท เช่น การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติ และความพึงพอใจของลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท การวิจัยสายผลิตภัณฑ์และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การประเมินผลการโฆษณาและส่งเสริมการขาย การวิจัยเพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ในธุรกิจหลัก การวิจัยและศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจฯ เป็นต้น พร้อมกันนั้นยังขยายไปสู่การหาแนวทางและโอกาสในสาขาธุรกิจอื่นๆ เสริมจากธุรกิจหลัก เช่น ความเหมาะสมในการขยายธุรกิจอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้ทำการวิจัยในเชิงการบริหารองค์กร เช่น ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์กร ภาพพจน์รวมขององค์กรในทัศนะของสาธารณชน


"ข้อมูลและผลการวิจัยทั้งหมดนี้ สามารถใช้ประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ของโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการกำหนดนโยบายวางแผนกลยุทธ์ดำเนินงานธุรกิจและนโยบายขององค์กรอีกด้วยเช่นกัน"

สนใจติดต่อฝ่ายงานวิจัย SMEs Plannet

ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดและนำเสนอบริการต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจท่าน โดยมีบริการอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุม 4 บทบาทหลัก ซึ่งได้แก่
  1. เป็นผู้จัดงานประชุมและอำนวยความสะดวกในการระดมความคิด (Organizer and Facilitater)
  2. เป็นนักวิจัยและนักวิเคราะห์ (Research and Analyst)
  3. เป็นที่ปรึกษาทางการตลาดและการวิจัย (Marketing and Research Consultant)
  4. เป็นผู้ฝึกอบรมทางการตลาดและการวิจัย (Marketing and Research Trainer)

ความหมายของคำว่า "วิจัย"
การวิจัย หมายถึง การแสวงหาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการอย่างมีระบบ เพื่อค้นหาสาเหตุ และศึกษาแนวทางแก้ปัญหา


การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
การวิจัยพื้นฐาน เป็นการวิจัยที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความจริง หรือแก้ปัญหา ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กร หรือเป็นการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการในด้านต่าง ๆ หรือเพื่อค้นคว้าศาสตร์ทางด้านวิชาการในสาขาต่าง ๆ ส่วนใหญ่การวิจัยพื้นฐานจะเป็นการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ฟิสิกส์ ฯ
การวิจัยประยุกต์ เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออาจจะเป็นการวิจัยประยุกต์ชนิดหนึ่ง เช่น การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพหานคร การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการให้เกรดของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย การวิจัยธุรกิจเป็นการวิจัยประยุกต์ที่ทำกันมากในปัจจุบัน เช่นการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางของผู้หญิงไทย การวิจัยเพื่อศึกษาภาพพจน์ขององค์กรธุรกิจเออกชนต่าง ๆ ฯลฯ
ขั้นตอนการทำวิจัย
กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลของการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี ถ้ามีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชัดเจน เนื่องจากเมื่อมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จะสามารถเลือกเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเขียนสรุปได้อย่างชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้


การเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนดังตัวอย่างข้างต้น จะช่วยให้การทำงานทุกขั้นตอนของการทำวิจัยง่ายขึ้น ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การตั้งคำถาม และการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


กำหนดขอบเขตที่ต้องการศึกษาจะต้องกำหนดขอบเขตของการวิจัยให้ชัดเจนว่าจะสอบถามใครบ้าง จากขอบเขตของการวิจัยจะทำให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะสอบถามและตรงตามวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย


กำหนดแผนแบบการทำวิจัย
ระบุชนิดของข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมเองหรือที่เรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิ หรือจะเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้แล้วหรือที่เรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิ หรือจะใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ กรณีใช้ข้อมูลปฐมภูมิจะใช้วิธีการสำรวจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 คือ
การสำมะโน เป็นการเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยในประชากรเป้าหมาย
การสำรวจตัวอย่าง เป็นการเก็บข้อมูลเพียงบางหน่วยของประชากรเป้าหมาย
การกำหนดแผนการเลือกหน่วยตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
แผนการเลือกตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นซึ่งมีหลายวิธีดังนี้
การเลือกตัวอย่างอย่างง่าย(Simple Random Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ(Systematic Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ(Stratified Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม(Cluster Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน(Multi-Stage Sampling)
การเลือกพื้นที่ตัวอย่าง(Area Sampling)
ฯลฯ
แผนการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น
การเลือกตัวอย่างตามความสะดวก(Convenience Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling)
การเลือกตัวอย่างโดยใช้วิจารณญาน(Judgement Sampling)
การทำ Focus Group
การกำหนดขนาดตัวอย่าง
ขนาดตัวอย่างสำหรับการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร (ข้อมูลเชิงปริมาณ)
การกำหนดวิธีการเก็บข้อมูล
งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่ จะต้องใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ สำหรับวิธีเก็บข้อมูลปฐมภูมิทำได้หลายวิธี 


วิธีที่นิยมใช้กันทั่วไป คือ
การสังเกตุโดยตรง(Direct Observation)
การส่งไปรษณีย์(Mail)
การเลือกที่จะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จะจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กลุ่มเป้าหมาย และให้ผู้ตอบจัดส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้วคืนมาในซองติดแสตมป์ที่สอดไปด้วย การเก็บข้อมูลวิธีนี้จะเสียค่าใช้จ่ายต่ำ แต่มักจะได้รับคำตอบคืนมาในอัตราต่ำ


การสัมภาษณ์(Interview)
การส่งพนักไปสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และพนักงานจะเป็นผู้จดคำตอบในแบบสอบถาม วิธีนี้ผู้ถาม (พนักงาน) จะมีโอกาสอธิบายเนื้อหาที่ผู้ตอบสงสัย และจะได้คำตอบรวดเร็ว แต่จะเสียค่าใช้จ่ายสูง


วิธีเก็บข้อมูลแบบอื่น ๆ
การใช้โทรศัพท์ การทอดแบบ (เป็นการนำแบบสอบถามไปให้ผู้ตอบ แล้วนัดวันมารับคืน) การชั่ง ตวง วัด หรือนับ
1. การเตรียมงานสนามหรือการเก็บข้อมูล
2. การทำ Pilot Survey
3. การเก็บข้อมูลหรืองานสนาม
4. การลงรหัสข้อมูล
5. การตรวจสอบข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. การเขียนรายงาน
"รับทำงานวิจัย บริการงานวิจัย วิจัยตลาด การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค"
งานวิจัย : ในโลกปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายหลายด้าน เช่น ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาการแข่งขันทางด้านธุรกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงในสังคม ฯ ซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยในการค้นหาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านั้นก็คือ “การวิจัย” โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ข้อมูล


สำหรับท่านที่กำลังพบกับปัญหาและต้องการค้นหาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา หรือท่านที่กำลังศึกษาและต้องทำรายงาน วิจัย วิจัย งานวิจัย การวิจัย โครงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (thesis) ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ รับทำงานวิจัย วิจัยธุรกิจ วิจัยตลาดและผลิตภัณฑ์ รับสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ ประเมินศักยภาพพื้นที่ ปรึกษาเรา เรามีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ไว้คอยช่วยเหลือท่าน 


ติดต่อสอบถามได้ที่ SMEs Plannet ช่วยท่านได้
Gmail: smesplannet@gmail.com